Opwekking elektriciteit

Om de lampen te laten branden wordt er gebruik gemaakt van grote elektriciteitsopwekkers ook wel Warmte Kracht Koppelingen (WKK's) genoemd. Dit zijn eigenlijk kleine energiecentrales. Het voordeel van deze kleine energiecentrales is dat het rendement van het verbruikte gas groter is dan het rendement van 'normale' energiecentrales. Energiecentrales verbruiken gas. Dit gas wordt omgezet in elektriciteit. Naast deze elektriciteit komen er ook andere 'restproducten' vrij, namelijk warmte en Co2. Bij een 'normale' energiecentrale worden deze restproducten weggegooid. Bij het gebruik van WKK's op de teeltbedrijven worden deze restproducten wel gebruikt. De warmte wordt gebruikt voor het verwarmen van de kas en de Co2 wordt gebruikt om de platen beter te laten groeien. Bij trostomaten wordt met de warmte en Co2 die vrijkomt niet alleen de kas gevoed, maar een deel van de warmte en Co2 gaat via een leiding naar het gedeelte van het bedrijf waar geen belichting hangt. Omdat de restproducten gebruikt worden, heeft een energiecentrale op een teeltbedrijf een rendement van 97%, terwijl een 'gewone' energiecentrale een rendement heeft van 55%.

Enkele cijfers

Kas

Teelt trostomaat / belicht

Groeilicht

Teelt losse tomaat / onbelicht

Foto: Dekker Glascultures B.V.

Foto: Dekker Glascultures B.V.

Foto: Dekker Glascultures B.V.

Foto: Dekker Glascultures B.V.

Foto: Dekker Glascultures B.V.

Foto: Dekker Glascultures B.V.

Foto: Dekker Glascultures B.V.

Foto: Dekker Glascultures B.V.

Foto: Dekker Glascultures B.V.